Advokaadibüroo Sven Sillar

Vandeadvokaat Sven Sillar on Eesti Advokatuuri liige alates aastast 1999. Advokaaditöö igapäevase kogemuse sai Sven Sillar töötades 1999-2006 advokaadina  advokaadibüroodes Toomas Keevallik, Aivar Pilv ning Entsik&Sillar. Vandeadvokaat Sven Sillar on Tartu Ülikooli ja Eesti Advokatuuri vahendusel praktiseerinud ka erinevates Saksamaa advokaadibüroodes (Lauprecht Rechtsanwälte Kielis ning König Rechtsanwälte Trieris).  Aastatel 2009 – 2013 oli Sven Sillar Eesti Advokatuuri revisjonikomisjoni liige ning aastatel 2011-2013 revisjonikomisjoni esimees.

Advokaadibüroo Sven Sillar alustas tegevust 2007 aastal. Advokaadibüroo osutab õigusabi valdavalt kriminaalõiguslikes küsimustes (isikute kaitsmine eeluurimisel ja kohtus). Advokaadibüroo advokaadid kaitsevad kliente eelkõige majanduskuritegudes (rahapesu, maksualastes süütegudes), kuid ka isikuvastastes süütegudes.

Vandeadvokaat Sven Sillar on edukalt ja resultatiivselt kaitsnud Eesti suurimas rahapesu kriminaalasjas – kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud 64 miljoni euro legaliseerimises – süüdistatud Anton Geri, riigireetmisele kaasaaitamises kahtlustatud Herman Simmi  abikaasat, kui ka genotsiidikuriteos kohtu alla antud Arnold Meri. Lisaks on saavutatud korduvalt positiivseid otsuseid maksusüütegude lahendamisel. Mitmetel õigeksmõistvatel kohtulahenditel on olnud suunaandev tähendus kriminaalõiguse tõlgendamisel ja ühetaolisel kohaldamisel.

Alates 2013 aastast töötab advokaadibüroos advokaadina Andrei Matvejev, kes osaleb kaitsjana kohtumenetlustes reeglina Ida-Virumaal. 2014 aastal avas Advokaadibüroo Sven Sillar osakonna Narvas, kus igapäevaselt osutabki õigusabi advokaat Andrei Matvejev.

Pidades silmas tänapäevasele kuritegevusele omast rahvusvahelisust, on advokaadibürool Sven Sillar väljakujunenud arvestatavad kontaktid rahvusvaheliselt tunnustatud büroodega nii Euroopas kui Venemaal (sh Sankt-Peterburgis ja Moskvas).

Postitatud